OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMMajákúnor 2019

únor 2019

Úvodní slovo předsedy OV

(28.2.2019)

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé. 

 

Dnešní den se společně scházíme,  abychom projednali a případně schválili návrhy na změnu-doplnění Stanov KSČM, vyjádřili se k předloženému návrhu dokumentu na řízení a strukturu strany pro nadcházející období. Stanoviska jednotlivých OV budou sloužit jako podklad k Celostranické konferenci KSČM v Praze dne 27. 4. 2019. Z předložených a schválených materiálů ÚV k uvedeným dokumentům,  se měly v průběhu měsíce ledna a února 2019 vyjádřit na svých ČS  ZO KSČM. Jejich případná vyjádření a stanoviska za okr. Znojmo budou projednány na dnešním společném zasedání a doplněny o dnešní závěry.

 

Po prostudování uvedených materiálů lze konstatovat, že byly zpracovány horkou jehlou, ve snaze předložit nějaký dokument. Obsah návrhů na změny článků  u stanov jsou někdy v rozporu s právními předpisy a zákony ČR. V některých případech se opakují, nebo nemají logiku. Současné znění Stanov KSČM  plní svoji funkci, všeobecně upřesňují práva a povinnosti členů, členství, úlohu OV, KV a ÚV KSČM,  včetně (VV – ÚV KSČM). Jasně vymezují pravomoci okresních, krajských a sjezdových jednání. Placení ČP v současných stanovách je přijatelné. Je pouze na členské základně či jednotlivci ji správně naplňovat. Neslučitelnost členství ve straně  je též v současných Stanovách specifikována a  uvádí postup rozhodčích orgánů jak ji naplnit. Osobně si myslím, že každý OV by měl mít svého zástupce v ÚV a ten by měl být volen na okresní konferenci jak je to dosud. Volba člena ÚV na krajské konferenci za kraj podle daného klíče je špatná. Může se stát, že člen ÚV za dva okresy  bude hlasovat jinak, než má jeden z OV, který zastupuje. /jiný názor/. Nově je zavedení Demokratického centralismu, který byl v minulosti zrušen. Ano, je zapotřebí plnit a respektovat závěry usnesení vyšších stranických orgánů a jít cestou řízení od shora dolů a naopak. Tento návrh lze doporučit. K  úpravě  Stanov s předložených návrhů na úpravu či doplnění  bych zaujímal při schvalování více uváženosti, rezervovanosti a logiky.

 

Dokument  předložený ke struktuře a organizaci KSČM pro budoucí období je nutné úvodem uvést, že pokud není řádně zpracovaný finanční a hospodářský výhled KSČM pro nadcházející roky, nelze dělat organizační a strukturální závěry. V současnosti víme, že strana v důsledku špatných výsledků voleb ztrácí finance a hospodaří s ročním deficitem asi 20 mil. Příjmy strany v ročních rozpočtech klesají a výdaje rostou. Ukazuje se, že v současnosti 50% výdajů tvoří náklady na mzdy a odvody. Tento stav je neudržitelný. Placené funkcionáře jednotlivých OV, KV  a ÚV je nutné po všech stránkách vyhodnotit a stanovit kriteria. Každá  organizační jednotka strany si musí zajistit v rozpočtu finance na svůj chod, mzdy a celkovou činnost tak, aby rozpočet byl vyrovnaný. V případě ztrátového rozpočtu  uvést, jak ztrátu vykryje. V současnosti podle údajů vyplývá, že v roce 2019 bude 13 OJ mít ztrátu více jak 100 tis. Kč. Dalších 51 OJ bude ztrátových. Vyrovnaný rozpočet je u 29 OJ. Jen ziskové hospodaření  plánuje 26 OJ. Několik OV je pod ekonomickým dohledem EO ÚV KSČM. V současnosti je v Jihomoravském kraji  v  tomto režimu  OV KSČM Blansko.

 

Ostatní OV v Jihomoravském kraji své rozpočty schválily v rámci požadavků EO ÚV KSČM.

 

V případě špatných výsledků voleb, budou dotace od státu nadále  klesat. Výběr ČP se bude snižovat v důsledku úmrtí členů. Možnými jedinými příjmy pro OV jsou pronájmy  prostor a výběr ČP. Politické strany  ze zákona nesmí  podnikat. Je potřeba, aby OJ odváděly do Centrálního fondu oprav stanovenou výši financí z pronájmu prostor. Je nutné začít šetřit na výdajích a provozu OJ. Hledat řešení zejména u mezd pracovníků a stanovit tarif – výše odměny. Nelze mít měsíční plat 30 tis. Kč. když OJ nemá tolik financí.

 

Základem struktury KSČM musí být nadále ZO,  OV,  KV a ÚV. Jednotlivé  pravomoci, úkoly OJ musí být do budoucna rozpracovány na jednotlivé místní podmínky a též plněny. Volby funkcionářů a jejich mzdy musí být reálné dané situaci a nelze stavět na tom, že vysokou  mzdu  někdo z ÚV uhradí.   Závěrem lze konstatovat, že nadcházející léta 2021 a další  budou  pro KSČM rozhodující po stránce ekonomické, politické, tak po stránce co do počtu členů a výše ČP, které v současnosti tvoří jen 14,25% příjmů.

 

Závěrem soudružky a soudruzi doporučuji, abychom při dnešním projednávání všech předložených dokumentů  rozhodovali uvážlivě, věcně, hospodárně a reálně v pohledu do další  budoucnosti. KSČM jako jediná radikální levice v ČR, musí nadále být životaschopná, působit na politické scéně a hájit obyčejné lidi. 

 

Na dnešním jednání současně zvolíme 2 delegáty na CSK v Praze a 2 delegáty na CSK v Nymburku 2019. Na krajské společné jednání, které se uskuteční v sobotu dne 23.3. 2019 budeme volit 5 delegátů. Doporučuji, aby návrhy na delegáty vzešly z pléna dnešního jednání, případně z návrhu OV KSČM. Usnesení a závěry,  které budou  schváleny jsou pro delegáty závazné.

 

Současně se připravujme na volby do Evropského parlamentu 2019. KSČM postavila kandidátku, která má v názvu KSČM – Česká levice společně. Lídrem kandidátky je Ing. Kateřina Konečná.  Složení je z kandidátů  KSČM, KSČ, SDS a nestraníků. Za Jihomoravský kraj je na 2. místě Andrej  Bóna - Brno a na 6. místě Dagmar Švendová - Břeclav. Je důležité, dát při volbách  preferenční hlas Kateřině Konečné a našim čelním zástupcům Dagmar Švendové a Andreji Bónovi.  Podpořte a volte společnou kandidátku KSČM s cílem udržet naše dosavadní 3 místa europoslanců.
autor: Miroslav Vlašín
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena