OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákbřezen 2019

březen 2019

Úvodník

(31.3.2019)

Vážené soudružky a soudruzi.

 

Měsíc  březen proběhl  ve znamení oslav svátku  MDŽ. Na řadě míst naší vlasti, ale i v našem okrese  se uskutečnily kulturní akce k připomenutí MDŽ. Ve Znojmě v naplněném  sálu Agrodomu si ženy důstojně připomenuly jejich svátek. Kulturní program v podání ,,Znojemských Grácií,, byl obohacen novými tanci v krásných a zajímavých krojích. K poslechu a tanci  zahráli naši známí přátelé Vlastík Polach a Milan Žídek. LKŽ Znojmo připravil pro přítomné zákusky, chlebíčky, kávu, víno a  další občerstvení. Všechny přítomné ženy obdržely květinu a přáníčko.  Celkový průběh oslavy byl přítomnými hodnocen velmi dobře.

V Hostěradicích opět ZO KSČM připravila pro ženy setkání spojené s tancem a bohatou tombolou.  Pro více jak 110 přítomných účastníků byla přichystána večeře s lahví vína. K poslechu a tanci hrála oblíbená kapela ve složení Josef Bouda a Marek Verner z Bučovic. Přítomni zde byli i hosté z Hodonína, předsedkyně OV Lenka Ingrová a z Břeclavi kandidátka do EP Dagmar  Švendová. Pořadatelé připravili do tomboly kolem 600  krásných výher. Oslava byla hodnocena všemi přítomnými z Hostěradic a okolí jako vynikající.

ZO KSČM Hrušovany n. Jev. připravila pro ženy v restauraci - Sportovní haly krásné posezení se ženami. Připraven byl kulturní program s pohoštěním, které zajistili sponzoři a samotné ženy.  Všichni se krásně bavili.

 

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo ve Znojmě-Oblekovicích společné zasedání členů OV KSČM Znojmo a předsedů ZO KSČM.  Obsahem jednání bylo vyjádření se k návrhům na úpravu Stanov KSČM a návrhům na řízení a organizační strukturu KSČM v nadcházejícím období. Závěry zasedání byly přijaty pouze ke stanovám a materiál k řízení a struktuře strany byl pouze vzat na vědomí, neboť chybělo to nejdůležitější a to ekonomický a finanční rozbor pro KSČM v nastávajících letech 2020 až 2030. Závěrem byli zvoleni delegáti na Celostranické konference KSČM v Praze 2 a Nymburku 3. Delegáty jsou s. Vlašín, Kukla a s. Fejfárková. 

Další společné - rozšířené jednán funkcionářů strany  na úrovni Jm. kraje se uskutečnilo v sobotu  dne 23. 3. 2019 v Brně. Naší okresní delegace měla pět zástupců ve složení: s. Vlašín, Kukla, Kašťák, Schneider a Fejfárková. Zasedání přijalo usnesení, kde vzalo na vědomí předložené materiály k organizační struktuře strany / nemáme ekonomickou analýzu/, dále souhlasí s materiálem zpracovaným s. Navrátilem a Březou. Jiné zásadní stanovisko k Celostranické konferenci KSČM zasedání nepřijalo a domnívá se, že konference není obsahově řádně připravena.

 

Ukazuje se, že politická a ekonomická situace ve světě je rozbouřená a nestabilní. USA dále stupňuje napětí kolem Venezuely, vyhrožuje Iránu a dalším zemím, které označily za nepřátele USA.  Uměle a záměrně vyvolávají  vojenskou konfrontaci  s Ruskem a Čínou ve snaze zatáhnout do vyhrocující situace  EU s NATO. Velká Británie stále neodsouhlasila brexit a hledá další možné řešení. Poláci nám posílají stále závadné potraviny a ještě se zlobí, že je kritizujeme a kontrolujeme. Slovensko čeká ve druhém kole volba prezidenta mezi Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem.  Celá EU se chystá na volby do EP 2019, které se uskuteční v měsíci květnu 2019 a budou bez Velké Británie. KSČM s českou levicí jde společně do boje v obhájení svých třech  současných mandátů. Volte LEVICI - KSČM.

 

Naše politické strany v parlamentu řeší stále zástupné umělé problémy a neprojednávají řádně zákony, které zde leží již delší dobu. Jednou je kauza ANO, podruhé ČSSD, potřetí ODS, dále průšvihy Pirátů, Lidovců a SPD. Někdy je kritizována špatná práce ministrů, pravidelné havárie vlaků, situace na D1, úplatky ve státní správě a další průšvihy. Občané jen zírají, jak to celé soukolí státu ČR drhne, skřípe a morálně  upadá. Nic se po všech volebních slibech nezměnilo a nemění. Ostudné je oslavovat výročí vstupu do NATO, kde naši vojáci jako žoldáci se podílejí v některých případech jako okupanti. Současně podlézáme USA a podporujeme jejich světový státní terorismus a zločinecké válečné běsnění. Je škoda, že celý  demokratický, pokrokový a mírový  svět se nedomluví a nevyhlásí vůči USA politické, diplomatické,  hospodářské a finanční sankce. Tímto krokem by se podařilo dlouhodobě  eliminovat válečnou zločineckou politiku USA a ekonomicky je oslabit, případně docílit jejich rozpadu. USA je čelní zemí, kde jsou nejvíce na světě porušována lidská práva, důstojnost člověka a největší negramotnost obyvatel. Historickým pohledem  americký barbar a zločinec byl, je a bude i nadále. Ukrajinský fašismus a genocida národa pokračuje a je podporována ze strany některých států a zejména panem Petříčkem, který místo aby Ukrajinu pokáral za její konání  a vyzval ostatní svět k sankcím, tak je podporuje a obdivuje jako český sympatizant fašismu. Je to varováním pro mírovou budoucnost a dodržování lidských práv, neboť,  takoví Petříčkové a podobní  dnešní fašisté na Ukrajině již tu byli ve 30 letech /Hitler, Mussolini, Franko/ a  následně  svoji sílu a moc uplatnili ve vraždění a genocidě národů  po celé Evropě.

    

Slušní občané a vlastenci si důstojně  připomenuli 80. výročí březnových událostí roku 1939, okupaci Československa fašistickým Německem.   Na mnoha místech se uskutečnily akce, kde ve svých projevech řečníci  shrnuli historické události, odsoudili fašismus a nacismus. Vzdali hold hrdinům a obětem války a vyzdvihli slavná vítězství  nad Hitlerovským Německem. Jejich oběti od Moskvy, Leningradu, Stalingradu, Kyjeva, Sokolova, Dukly, Berlína a Prahy nikdy nebudou zapomenuty. Tragická historie se již nesmí  opakovat.

 

autor: Miroslav Vlašín, předseda OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena