OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMMajákduben 2019

duben 2019

Usnesení 6. zasedání ÚV KSČM

(19.4.2019)

                        U s n e s e n í

 

6. zasedání ÚV KSČM dne 30. března 2019 v Praze

 

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 

 

1.  Schvaluje

 

1.         Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

 

2.         Informaci o stavu a vývoji členské základny k 31. 12. 2018.

 

3.         Vyhodnocení diskuze z 5. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 15. 12. 2018.

 

4.         Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

 

5.         Vedoucí pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM.

 

6.         Harmonogram programové přípravy XI. sjezdu KSČM.

 

7.         Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.

 

8.         Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2019.

 

9.         Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.  

 

10.     Výroční finanční zprávu KSČM za rok 2018.  

 

 

 

2.  Souhlasí

 

1.        S návrhem na svolání XI. sjezdu KSČM v termínu 18. – 19. 4. 2020, stanovením klíče pro volbu delegátů 1 : 120, harmonogramem výročních členských schůzí a konferencí.

 

 

3.  Projednal  

 

1.        Návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM.

 

 

4.  Bere na vědomí

 

1.        Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

 

2.        Informaci o návrhu aktualizovaného Programu KSČM.

 

3.        Informaci o zajištění přípravy voleb do EP.

 

4.        Zprávu o činnosti ÚRoK za rok 2018.

 

5.        Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.  

 

6.        Stanovisko ÚRK KSČM k návrhu rozpočtu KSČM pro rok 2019.

 

7.        Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.

 

8.        Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2018.

 

 

5.  Uvolňuje

 

1.        s. Jiřího Pěnčíka z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 10.

 

 

6.  Potvrzuje  

 

1.        s. Jiřího Dolejše do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Praha 10.

 

 

7.  Ukládá

1.        Postoupit informaci o stavu a vývoji členské základny KV a OV KSČM.

 

                       Zodpovídá: P. Šimůnek

 

                                                                      Termín: 5. 4. 2019

 

2.        Po dopracování připomínek členek a členů ÚV KSČM materiál ,,Návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM“, předložit celostranické konferenci KSČM.

                       Zodpovídá:P.Šimůnek                                                     

                      Termín: 27. 4. 2019

    3.     Předat návrhy do pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu   

           KSČM. 

                        Zodpovídá: předsedkyně a předsedové KV KSČM

                                                                       Termín: 30. 4. 2019

   4.        Vedoucím pracovních komisí pro přípravu obsahových dokumentů XI. sjezdu KSČM předložit návrh na složení komisí k projednání VV ÚV KSČM.

                        Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, S. Grospič, V. Ort

                                                                       Termín: 17. 5. 2019

  5.        Návrh aktualizovaného Programu KSČM po zapracování připomínek členek a členů ÚV KSČM předložit k projednání OV a KV KSČM a členkám a členům strany, soustředění dalších návrhů, podnětů a připomínek a následně na Programové konferenci KSČM.

                        Zodpovídá: S. Grospič

                                                                       Termín: 7. 4. 2019

 

 

 

                                                                                7. Pověřuje

 1.      VV ÚV KSČM rozhodnutím o místě konání XI. sjezdu KSČM v roce 2020.

 

 

                                                                8.Stanovuje

 termín 7. zasedání ÚV KSČM na 29. června 2019 s programem:

 ·        Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

 ·        Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2019.                 

 ·         Politické hodnocení kampaně k volbám do EP.

 ·         Návrh Hospodářské směrnice KSČM 2020.                                    

 ·         Vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV KSČM.

 ·         Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 6.   zasedání ÚV KSČM.

 ·         Hodnocení celostranických konferencí KSČM.

 ·         Různé.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena