OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákduben 2019

duben 2019

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé.

(25.4.2019)

Za několik dní  přijde  nejkrásnější měsíc v roce  květen. Měsíc plný květů, zeleně, lásky, ale i naděje v probouzejícím se životu  přírody. V tomto měsíci proběhne řada významných výročí, ale i volby do EP, kde budeme volit naše zástupce. Prvním významný den je ,,Svátek práce,,  1. máj. Tento svátek společně oslavíme po celém světě, ale též u nás na okrese Znojmo. Oslavy Svátku práce proběhnou ve Znojmě-Oblekovicích a Mor. Krumlově. Je připraven na obě akce kulturní program s vystoupením známých skupin  Akord duo /Žídek, Polach/ a Fantazie Polanka.  S hlavními projevy vystoupí  hosté poslanec PS PČR Miroslav Grebeníček – Znojmo a krajský zastupitel  Bohumil Smutný – M. Krumlov. Pro účastníky je připraveno občerstveni a v Mor. Krumlově i  tombola. Na uvedené oslavy všechny zvou  pořadatelé a těší se na vaši  účast.

V průběhu měsíce dubna a května se uskuteční na různých místech oslavy k osvobození našeho kraje slavnou Rudou armádou. Ve Znojmě, M. Krumlově, Hrušovanech, Hostěradicích. Jiřicích, Miroslavi a dalších místech proběhnou oslavy vzdáním úcty osvoboditelům s položením kytic k pomníkům. OV KSČM věří, že se uvedených akcí komunisté a vlastenci účastní a důstojně oslavíme Den osvobození.

 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do EP. KSČM  sestavila KL s názvem KSČM-Česká levice společně.  Někteří kandidáti vedle komunistů zastupují širší levici. Vedoucím lídrem kandidátky je zkušená, mladá současná poslankyně EP ing. Kateřina Konečná. Na 6. místě je známá osobnost z Břeclavi  Dagmar Švendová BA, LL.M. která se uchází o vaši podporu. Doporučujeme našim voličům dát preferenční 2 hlasy kandidátkám s. Kateřině Konečné a s. Dagmar Švendové, které v případě zvolení budou důstojnými zástupci levice v EP. KSČM v současné době má tři poslance a bude nutné udržet tento počet i v letošních volbách. Proto přijděte k volbám a volte kandidátku KSČM-Česká levice společně č. 9. Dne 22. 5. 2019 od 9.00 hod. se uskuteční velká  předvolební akce společně s čelními kandidáty  ve Znojmě a dalších  místech okresu. Přijďte  nás  ve  volební agitaci  podpořit.

Volební materiál bude rozdán do všech ZO k další distribuci do domácností a širší veřejnosti. Obracíme se proto na všechny členy strany, aby se aktivně všichni zapojili do volební kampaně a udělali na okr. Znojmo maximum pro dobrý výsledek voleb. Všem voličům KSČM děkujeme.

 

V minulých dnech proběhlo jednání předsedy vlády A. Babiše a prezidenta M. Zemana o zamýšlených změnách ministrů ve vládě. Má odejít ministr dopravy D. Ťok a ministryně průmyslu M. Nováková. Jejich místa mají zaujmout Vladimír Kremlík a Karel Havlíček. Tyto změny KSČM uvítala a dále by podpořila i výměny ministrů v rezortu ministerstva zahraničí Petříčka a zdravotnictví Adama. Zejména pan Petříček je vlastizrádce a americký přisluhovač, který nehájí zájmy a suverenitu ČR.

 

KSČM chystá Celostranickou konferenci v Praze dne 27. 4. 2019, kde bude probíhat jednání o případné úpravě Stanov KSČM a ekonomicko-organizační struktuře  strany na příští období.

O celkovém výsledku jednání budeme podrobně informovat v Majáku a na poradách předsedů ZO. Další  Celostranická konference KSČM se uskuteční v měsíci červnu 2019 v Nymburku. Výsledky obou  konferencí  budou základem  obsahového materiálu k   jednání na XI. sjezdu KSČM.

 

Vážené soudružky a soudruzi, je před námi jak výše uvedeno mnoho důležitých akcí  s povinností člena strany  splnit naléhavé úkoly, zejména ve volbách do EP a politických květnových  oslavách. OV KSČM ve Znojmě věří, že všichni komunisté chápou naléhavost doby a situace v posílení lepších volebních výsledků a postavení KSČM na politické scéně doma i v EP. KSČM a celá česká levice vyžaduje  zásadní změnu ve stylu politiky EU, více demokracie a svobody v rozhodování jednotlivých států, více sociálních jistot a zejména to nejdůležitější, mír a přátelské vztahy mezi státy a národy. Odmítáme válečnou politiku NATO a USA. Vyzýváme  vládu a lid USA,  aby stáhli své vojáky z Evropy a dalších části světa, nevytvářeli nové vojenské základny v Evropě a kolem hranic Ruské federace. Válečný atomový konflikt by znamenal konec světa. Naučme se společně žít v míru, bez sankcí a ponižování jiných národů. USA přece nejsou superstátem s nadlidmi, kteří budou řídit svět.

 

Obracíme se proto na všechny komunisty,  sympatizanty a levicové voliče s žádostí, aby se dostavili ve dnech 24. – 25. 5. 2019 k volbám do EP a dali své hlasy kandidátce  KSČM – Česká levice společně, číslo 9.                                                                            V.M.

 

 

******

Připravované akce a  informace

 

.

 

**** Upozornění: v termínu do 24. 4. 2019 je nutné odevzdat na obecní úřady vyplněný tiskopis s návrhem na člena Okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu. Tiskopis byl  rozdán na dubnových poradách předsedů ZO. Nutné přiložit i zmocnění.

**** V sobotu dne 27. 4. 2019 se uskuteční v Praze, ÚV KSČM  Celostranická konference KSČM zaměřená na řešení návrhu na změnu stanov a organizační strukturu strany na příští roky. O závěrech CSK KSČM budeme informovat v Majáku a HANO.

**** Konání oslav 1. máje 2019 ve Znojmě – KD Oblekovice v 9.00 hod. Přítomen poslanec Mir. Grebeníček. V Mor. Krumlově – Vrábčí hájek od 9.30 hod., přítomen krajský zastupitel Bohumil Smutný. Na oslavu Svátku práce zve pořadatel OV KSČM Znojmo.

**** Konání oslav osvobození v květnu 2019. Znojmo dne 8. 5. 2019 od 9.00 hod. Mor. Krumlov od 18.00 hod. Další oslavy na okrese se konají.  Božice, Hrušovany, Hostěradice, Jiřice, Miroslav, Blížkovice, Jevišovice, Hrabětice a další obce. Zajistit účast.                V.M.

 

 

Upozornění

 

 

OV KSČM ve Znojmě se obrací na členy a funkcionáře KSČM se žádostí o pomoc při roznosu volebních novin v měsíci  květnu 2019. Česká pošta letos nepodepsala smlouvu s KSČM o roznosu.  Případné ceny za distribuci volebních  materiálů  jsou neúměrně  vysoké. Tím to se obracíme na všechny členy, aby nám pomohli  v místě působení ZO KSČM  roznést materiál do domácností, případně osobně předat občanům. Volení noviny budou rozvezeny do konce dubna do ZO a předány předsedům. Termín roznosu je od 1. 5. do 22. 5. 2019. Děkujeme za pochopení a případnou pomoc při roznosu volebních novin.           
autor: Miroslav Vlašín
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena