OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákčerven 2019

červen 2019

U s n e s e n í Programové konference KSČM konané dne 8. června 2019 v Nymburce.

(27.6.2019)

Programová konference Komunistické strany Čech a Moravy:

                                                            I.       Bere na vědomí

 

1.    Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

 

2.    Návrh aktualizace programu KSČM.

 

3.    Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM.

 

II.    Akceptuje

 

1.      Možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracovány do 15. 8. 2019 a předloženy a projednány na VČS, OK a KK KSČM a podstoupeny na XI. sjezdu KSČM.

 

 

III. Ukládá

 

1.      Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu aktualizace programu KSČM.

 

Zodpovídá: S. Grospič

                                                           Termín: 14. 6. 2019

 

2.       Vyhodnotit a případně zapracovat připomínky delegátek a delegátů do návrhu varianty krátkodobého politického programu KSČM.

Zodpovídá: S. Grospič

                                                             Termín: 14. 6. 2019

 

3.      Informovat předkladatele a členskou základnu o vypořádání připomínek předložených na Programové konferenci návrhové komisi k návrhu aktualizace programu KSČM a k návrhu varianty krátkodobého politického programu KSČM prostřednictvím všech dostupných vnitrostranických prostředků.

 

Zodpovídá: S. Grospič

                                                              Termín: 15. 8. 2019

 

4.       Předložit Návrh aktualizovaného programu KSČM „Demokratická cesta k socialismu je možná, kapitalismus není budoucností“  na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi.

Zodpovídá: S. Grospič

 

Termín 29. 6. 2019

 

 

5.       Předložit Návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM na vědomí zasedání ÚV KSČM a následně VČS ZO KSČM, OV KSČM a KV KSČM k předsjezdové vnitrostranické diskuzi.

Zodpovídá: S. Grospič

 

Termín 29. 6. 2019

 

 

6.       Podle POZ VČS, OK a KK KSČM zapracovat návrh aktualizovaného programu KSČM a návrh varianty krátkodobého politického programu KSČM.

                                                                                   Zodpovídá: P. Šimůnek

                                                                Termín: září 2019

7.       Delegátům, kteří podali připomínku k programům návrhové komisi na Programové konferenci KSČM, zaslat tutéž připomínku elektronicky na email: tereza.cechova@kscm.cz pro další práci v rámci Programové skupiny VV ÚV KSČM.

Zodpovídá: delegáti  

Programové konference KSČM

                                                               Termín: 11. 6. 2019

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena