OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMMajákčerven 2019

červen 2019

Prohlášení pohraničníků Jižní Moravy

(1.7.2019)

My, účastníci dnešního tradičního slavnostního setkání pohraničníků jižní Moravy v Břeclavi - členů Klubu českého pohraničí, z.s. sekce Ochránců státních hranic  u  příležitosti  připomenutí  68. výročí  přijetí zákona o ,,Ochraně státních hranic“, vyslovujeme důrazný protest proti nehoráznému prohlášení představitelů Sudetoněmeckých krajanských spolků v Řezně, které učinili  na svém  letošním  sněmu. 

 

Budoucí  provokační  záměr v  konání  těchto sněmů na území České republiky, některém vstřícném městě, které jim nabídne pořádání. Toto nehorázná prohlášení z úst bavorského ministra vnitra, podporované  Bernd Posseltem, ale zejména s podporou vlastizrádců ČR Danielem Hermanem, Bělobrátkem, představiteli politických stran KDU-ČSL, TOP 09, ODS, STAN,  Pirátů, ale i dalších předchozích  zrádců typu Sobotky, Marxové, Roučky, Fialy,  Kalouska, Pospíšila, Schwanrzenbergra  a jim podobným. Důrazně odsuzujeme i přítomnost našeho vyslance v SRN Jana Podivínského, který vyslovil pro takový hanebný záměr pochopení  ve  vyjádření ,,Věřím v evropskou budoucnost Čechů a Němců,,. Tyto všechny vstřícné kroky a požadavky jsou v rozporu s právním  pořádkem  ČR  a připravují  plíživou   likvidaci, zejména  všech vydaných poválečných  Dekretů prezidenta Československé republiky Dr. E. Beneše, ohledně majetku a odsunu vlastizrádných občanů Německé národnosti po konci 2. světové války.

 

Nikdy  nepřistoupíme na účelové  překrucování  historické  pravdy  v  utrpení, která prožil Československý národ ve válečných letech, ale i před rokem 1938 a po roce 1945, kdy ze strany vlastizrádných  Sudetoněmeckých občanů byli  páchány válečné zločiny a protistátní  akce vůči Československé republice a jejímu lidu.

 

KČP z.s. se domnívá, že lze docílit ,,Mírového  soužití“ mezi národy Čechů a Němců na základě dodržování všech vzájemných oboustranných dohod a mezinárodních úmluv založených na uspořádání poválečné  nové  Evropy.       

 

Cítíme povinnost trvale  bránit suverenitu a  zákony ČR, nedovolit svévolné pokusy o  jejich  porušování  ze strany Sudetoněmeckých krajanských spolků, případně nesprávných  soudních  rozhodnutí našich soudů o vydání majetku zrádcům a  přisluhovačům fašistického  Německa  za  válečné okupace.

 

Nesouhlasíme a protestujeme proti  akcím NATO, zejména  odmítáme provokativní průjezdy americké armády a techniky přes  suveréni území ČR za účelem arogantní prezentace vojenské síly s cílem vyhrocení situace v Pobaltí, Polsku, Ukrajině, Maďarsku, Bulharsku.  Rozhodně odmítáme umístění několika  tisíc vojáků  USA a jejich vojenské techniky na vojenských základnách území Polska. Tímto nebezpečným válečnickým jednáním je ohrožen mír a spolupráce mezi národy Evropy a Ruska.     

 

Klub českého pohraničí  je proto připraven ke spolupráci s každou  politickou stranou i občanským hnutím, s nimiž nalezneme shodnost či podobnost  cílů a zájmů. Jsme znepokojeni současným vnitrostátním vývojem ve fašizující se společností, která svým postupem v nátlakových  demonstracích   ohrožuje ústavní pořádek, vnáší nedůvěru  a  neklid do parlamentní demokracie. Tuto podporu v destabilizaci české společnosti, aktivně  vytvářejí a podporují  nedemokratické  fašizující se pravicové strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN a SPD, zastoupené v parlamentu ČR.

 

Rozhodně odsuzujeme letošní  nedemokratické kroky pořadatelů oslav osvobození v některých místech konání, kde zástupci KČP, ČSBS a další vlasteneckých hnutí byli vykázáni z  oficielního programu kladení věnců a nebylo jim umožněno přednést projevy. Toto hanebné a nedemokratické jednání je plivnutím do tváře čestným občanům vlastencům, kteří bojovali za naši svobodu, jsou členy vlasteneckých sdružení a přišli se poklonit památce svých kamarádů a spolubojovníků.

 

Nedílnou   součástí  našeho zápasu za národní a sociální spravedlnost v naší vlasti je naše solidarita s bojem za nezávislost a rovnoprávnost jiných národů a států. Odmítáme  jakékoliv projevy agrese a použití vojenské síly při prosazování  neoliberální politiky imperiálních mocností, zejména USA a NATO proti svobodné a demokratické vůli národů.

 

Do budoucna ve svém úsilí nepolevíme, nenecháme se zastrašit nebo umlčet při obhajobě historické pravdy, věříme ve svoji sílu a vítězství pravdy.

 

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast!

 

Schváleno účastníky setkání.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena