OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMMajákčerven 2019

červen 2019

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé

(4.7.2019)

Slunečné až tropické dny měsíce června a přicházejícího července jsou dobrou zárukou pro krásné prožití prázdnin našich dětí,  ale  i příjemné dovolené  nás dospělých.

 

 

 

Ve volbách do EP 2019 KSČM získala 1 mandát – ing. Kateřinu Konečnou. Tento výsledek  komunisté  neočekávali, ale vzniklá situace před volbami a po volbách v kandidatuře SPD a Pirátů rozmělnila předchozí  volební výsledky. ČSSD se do EP vůbec nedostala a jediným zástupcem levice je KSČM. Samotný výsledek voleb pro KSČM  a celkové vedení kampaně jsou podrobeny objektivnímu rozboru.

 

 

 

V sobotu dne 8. 6. 2019 se uskutečnila v Nymburku Celostranická konference KSČM, zaměřená na zpracování programových dokumentů.  Odborná skupina vzniklá při ÚV KSČM na zpracování krátkodobého a dlouhodobého programu KSČM předložila materiál k diskusi. Více jak 300 pozměňovacích návrhů ze strany delegátů je potřeba projednat a případně zapracovat do dokumentů. Byl zde předložen několika delegáty z Prahy i návrh na zpracování Alternativního programu KSČM. Tento materiál však nelze řádně projednat a neznáme jeho obsah. Takto předložená alternativa je v rozporu, neboť nelze akceptovat,  aby KSČM měla svůj Hlavní program  /krátkodobý a dlouhodobý/ a vedle toho alternativní. Tímto krokem dochází k nezodpovědnému  rozštěpení strany, které dlouhodobě svými názory připravují někteří  funkcionáři v Praze, Brně a dalších místech. Jsou to funkcionáři, kteří mají dlouhodobě nejhorší výsledky ve všech volbách a členská základna jim nedůvěřuje. Měli by situaci vyhodnotit a po volebních debaklech z funkcí  MěV v Brně odejít. Stávající XI. sjezd KSČM musí být připraven jako názorově a ideologicky  jednotný v pohledu přijatých dokumentů, úprav stanov, organizační struktury,  krátkodobého a  dlouhodobého programu KSČM. Pokud chceme nahradit ,,Kladenský program“, který splnil svoje historické poslání, tak nový  program musí být pro KSČM dalším krokem  vpřed.

Obsah a usnesení obou Celostranických konferencí bude  hlavním tématem jednání VČS v ZO KSČM, závěry okresních  a krajských konferencí strany. Připravovaný  XI. sjezd KSČM musí mít jasný cíl a zadání  v další stranické práci. Naše okresní delegace na Celostranické konferenci v Nymburku byla velice zklamána vystupováním a arogancí některých delegátů, zejména z Prahy, Brna a dalších míst. Několik jedinců svým obsahem diskusí dokázalo uvedenou konferenci dehonestovat, tak jako předchozí v Praze. Je to škoda, když  planá a  bezmyšlenkovitá diskuse několika delegátů  zabrání v projednání a  vypracování tak závažných  dokumentů. 

Na vnitřní politické scéně se odehrávají stále se opakující několika tisícové protesty lidí,, kteří jsou do míst svážení z celé vlasti a zahraničí,  proti vládě A. Babiše a ministryně M. Benešové. Z  Prahy se přenesly i do krajských a okresních měst. Kdo tyto akce financuje a řídí lze usoudit podle hesel. Ano jsou to nedemokratické sily, pražská kavárna a pravicová opozice financována našimi oligarchy včetně USA. Z úst vystupujících kritiků zaznívají lži, nepravdy a urážky na vládu  i jedince. Vláda,  která byla demokraticky zvolena  a vykonává  řádně  svůj úřad vládnutí, nelze  těmito nátlakovými akcemi destabilizovat. Pravicové nedemokratické fašistické strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti a SPD vyvolávají ve společnosti neklid  a  připravují fašistický puč. Mají inspiraci na Ukrajině, Venezuele a dalších barevných,  duhových  pučích po celém světě. Někdo to všechno řídí a financuje?

 

 

 

Ve světě se opět  objevuje vážná vojenská krize vyvolaná USA proti Iránu. Vojenské provokace a vyhrůžky ze strany USA mají za cíl vyprovokovat v této oblasti vojenský konflikt, který v následujícím střetu zlikviduje Irán a jeho spojence. Při celkové analýze vyplývá, že všechny světové  poslední vojenské provokace za posledních 25  let jsou řízeny z USA. Snaha destabilizovat Evropu, Asii, Arabské oblasti a též Kubu a Venezuelu. Svět by neměl jen přihlížet, ale jasně konat proti USA, protestovat a zahájit ekonomickou, politickou a diplomatickou blokádu. ČR by měla jít příkladem v obraně míru, lidských práv, demokracie a nikoli se  zbaběle  podřizovat zločinecké fašistické vládě  USA.

 

 

 

V sobotu dne 17. srpna 2019 se tradičně uskuteční setkání občanů a mládeže ČR a SR v Dubňanech na Hodonínsku. Náš okres opět uvedenou akci podpoří a zajistí dva autobusy /Znojmo, M. Krumlov/. Je potřeba svoji účast nahlásit na OV KSČM s. Štrausová a Vlašín, Fejfárková. Věříme, že využijeme možností a tradiční setkání s přáteli podpoříme. Cena zájezdu je 100,- Kč na osobu.

 

 

 

Vážené soudružky a soudruzi před námi je několik týdnů dovolených. OV KSČM ve Znojmě Vám všem přeje krásné a pohodové prožití letního volna, zejména v kruhu rodiny a přátel.                 

                                                                                                                                              V.M.                                                                                                                                                 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena