OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

Podvody s projektem Paměť národa

 Jak vlasovci pomáhali pražským povstalcům

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

Znojmo KSČMMajáksrpen 2019

srpen 2019

Z jednání komise regionálního rozvoje

(31.8.2019)

Dne 20.srpna se uskutečnilo 27.zasedání komise regionálního rozvoje rady Jihomoravského kraje bylo přítomno 7 členů s hlasem rozhodujícím . Místo omluveného a nepřítomného předsedy komise Mgr. Blažíka řídil jednání místopředseda Mgr.Macek . Na programu bylo celkem 14 bodů.

První bod jednání byl dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v

kraj
rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy pro obec Ratíškovice.

 Snížily se celkové náklady akce a tudíž se dodatkem snížila výše dotace.

 Dalším bodem bylo podání žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách. Došlo k posunutí realizace stavby. Jihomoravský kraj přijal usnesením č. 2575/17/R35 závazek spolufinancovat dotaci ve výši 20 % uznatelných nákladů projektu.

 Na programu jednání komise dále bylo :

 Dotace v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019Bylo doporučeno ke schválení šest projektů s dotací v celkové výši 4.211.206,00 Kč.

Dále se jednalo o Dotace pro DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň A SINGLETRAIL Moravský  kras, z.s. - odvod a penále za porušeni rozpočtové kázně

 Jedním z nejdůležitějších a již tradičním bodem jednání byla Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu na dílčí projekty fyzických osob v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ OP ŽP tzv,.kotlíkové dotace. Celkový objem finančních prostředků na projekt kraje je 140.663.900,00 Kč.

 Dalšími body jednání byl záměr tvorby Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na roky 2021-2027 což je základní dokument rozvoje JMK a navýšení členského příspěvku JCMM, z.s.p.o.

 Nejvíce diskutovaným bodem a jediným , který komise nedoporučila radě JMK ke schválení byla dotace na přípravu a realizaci Soutěže „Stavba Jihomoravského kraje 2019“jednalo se o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019 ve výši 430.000,- Kč Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice. Byly pochybnosti o účelnosti a efektivnosti dotace.

Dále se jednalo o žádosti o finanční podporu - spolufinancování VIDA! science centra

 Tento materiál ukládá odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje podat žádost o finanční podporu včetně příloh na spolufinancování VIDA! science centra v období od 01.12.2019 do 31.12.2024 na statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ: 44992785.Jedná se cca 17 mil. ročně - dohromady 85 mil. Kč,-

 Posledními dvěma body  jednání  byl Dodatek č. 4 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro JIC a Informativní zpráva o činnosti Jihomoravské rozvojové společnosti, s.r.o.

 Místopředseda komise regionálního rozvoje rady Jihomoravského kraje

 Macek Pavel (KSČM)

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena