OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákzáří 2019

září 2019

Zpráva z 8.zasedání ÚV KSČM

(26.9.2019)

Dne 14.9.2019 proběhlo v Praze 8. zasedání ÚV KSČM. Jednání se zúčastnilo 74 z 90 členů ÚV, dále například z poslanců parlamentu - nečlenů ani jeden.

V úvodním slově s.předseda zmínil stále probíhající obchodní válku USA vs. Čína a stále trvající sankce proti Rusku. Z domácí politické situace bylo řečeno , že KSČM důrazně nesouhlasí s rozhodnutím Prahy 6 o přemístění sochy maršála Koněva . To je snaha o přepisování dějin a porušení smlouvy s Ruskem. K tomuto ÚV schválil stanovisko k aktuální politické situaci s názvem Minulost nesmí být zapomenuta.

Dále s.předseda řekl , že zvýšení důchodů a mezd je výsledkem tlaku KSČM. Problém vidíme ve zdravotnictví ( ÚV schválil stanovisko s názvem „ KSČM trvá na dostupnosti a kvalitě zdravotní péče pro všechny“ ) a v bydlení.

Ve vnitroplitické práci je problém mezi přenosem informací mezi centrem a základnou a zpět.

Dalším bodem jednání byl návrh základní strategie k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020, kterou přednesl místopředseda s.Šimůnek. Ten zdůraznil , že základními třemi nosnými tématy pro všechny kraje jsou ochrana přírodních zdrojů a vody , zdravotní péče a dostupné bydlení. K tomuto si každý kraj přidá vlastní témata. Na volby do krajů je návrh vyčlenit 9 mil. Kč,- a do senátu 5 mil.Kč,-

 

Je důležité aby Praha našla vhodné kandidáty do senátu a kandidovali jsme ve všech třech obvodech. V prosinci budou první teze volebního programu.

V diskusi mimo jiné zazněla kritika rozhodnutí Prahy 6 o odsunu sochy Koněva a o našem tlaku na zvrácení této situace podporou celé členské základny Pražským organizacím . Budeme se snažit důkladnou právní analýzou celé situace a politickým tlakem na zainteresované subjekty i aktivizací veřejného mínění objektivní interpretací naší minulosti zvrátit odsun sochy maršála Koněva z

Prahy 6.

Dále s. Kavij vznesl dotaz na působení institu vzdělávání Česká levice ( ÚV schválil usnesením , že na dalším zasedání ÚV se bude v bodě různé jednat o plánu činnosti institutu na rok 2020.) Někteří naši představitelé chaoticky a rozporně informovali v médiích o jeho činnosti.

V ekonomickém bloku se jednalo o vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. Pol. 2019 a o stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. Pol. 2019, které bylo bez připomínek. Dále byla schválena úprava hospodářské směrnice a to že OV musí návrh rozpočtu schválit a předat ekonomickému oddělení ÚV do 20.10. na další rok.

Dále mimo jiné plénum ÚV uložilo odpovědným funkcionářům umístit na EDD alternativní programy KSČM , které byly k dispozici zájemcům v předsálí.

9.zasedání bylo stanoveno na 14.prosince .

 

Dokumenty jsou zveřejněné na webu OV KSČM Znojmo.

autor: Pavel Macek Člen ÚV KSČM za okres Znojmo
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena