OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákzáří 2019

září 2019

U s n e s e n í 8. zasedání ÚV KSČM dne 14. září 2019 v Praze

(28.9.2019)

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 1. Schvaluje
1. Stanoviska ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
2. Základní strategií volební kampaně k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020, včetně celkových nákladů ve výši 14 mil. Kč.
3. Předložené vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2019.
4. Od 15. 9. 2019 úpravu Hospodářské směrnice KSČM v článku VII. Rozpočet a roční zprávy takto: B. Rozpočet OV – bod 5: Návrh rozpočtu okresní (obvodní) organizace schvaluje OV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku. C. Rozpočet KV – bod 4: Návrh rozpočtu schvaluje KV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku.
5. Vyhodnocení diskuze ze 7. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 29. 6. 2019.
6. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.

2. Bere na vědomí
1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
2. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2019

3. Uvolňuje
1. s. Jana Dorušku z funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM za KV KSČM Olomouckého kraje
2. s. Tomáše Žídka z funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za KV KSČM Moravskoslezského kraje

4. Volí
1. s. Josefa Mádra do funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM za KV KSČM Olomouckého kraje.
2. s. Alberta Kukola do funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za KV KSČM Moravskoslezského kraje

5. Ukládá
1. Projednat s případnými partnery možnosti koaliční kandidatury či reciproční podpory ve volebních obvodech při volbách do Senátu.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek
Termín: do 31. 10. 2019

2. Dodat volebnímu oddělení předběžnou informaci o návrzích na kandidáty do Senátu.
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové příslušných OV KSČM
Termín: do 31. 10. 2019

3. Zvážit na úrovni krajů možnost koaliční kandidatury s využitím loga KSČM - Česká levice společně a v případě kladného stanoviska postoupit návrh VV ÚV KSČM k posouzení.
Zodpovídá: předsedkyně a předsedové KV KSČM
Termín: do 17. 1. 2020

4. Realizovat úkoly k volbám v r. 2020 dle navrženého harmonogramu.
Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, S. Grospič, předsedkyně a předsedové OV a KV KSČM
Termín: průběžně

5. Ekonomickému oddělení ÚV KSČM upravit Hospodářskou směrnici KSČM.
Zodpovídá: V. Ort
Termín: ihned

6. Zaslat organizačním jednotkám KSČM upravenou Hospodářskou směrnici KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: ihned

7. Úpravu Hospodářské směrnice KSČM zapracovat do Metodického pokynu pro zpracování rozpočtu OJ na rok 2020 a zaslat na všechny organizační jednotky KSČM.
Zodpovídá: V. Ort
Termín: ihned

8. Umístit v EDD ve složce XI. sjezd KSČM obě verze tzv. alternativních programů KSČM.
Zodpovídá: P. Šimůnek
Termín: ihned

6. Stanovuje
termín 9. zasedání ÚV KSČM na 14. prosince 2019 s programem:
• Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
• Teze programu KSČM k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu.
• Návrh POZ XI. sjezdu KSČM.
• Vyhodnocení diskuse 8. zasedání ÚV KSČM.
• Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 8. zasedání ÚV KSČM.
• Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2020.
• Návrh zásad bytové politiky KSČM.
• Sociálně ekonomická situace v ČR – dopady pro KSČM.
• Návrh rozpočtu OJ ÚV KSČM na rok 2020.
• Stanovisko ÚRK KSČM k Návrhu rozpočtu OJ ÚV KSČM na rok 2020.
• Různé – Informace místopředsedy ÚV KSČM o plánu činnosti Institutu česká levice na rok 2020.

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena