OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

 Nezničitelný odkaz

 Pohled na Německo v roce 2000 a dnes.

Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajákzáří 2019

září 2019

Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé.

(28.9.2019)

V nastávajících podzimních měsících proběhnou ve vašich  stranických organizacích VČS, které se budou zabývat obsahem předložených dokumentů k nastávajícímu XI. sjezdu KSČM. Jedná se o materiál,  který byl vydán ÚV strany písemně ve formě brožury a každá ZO ji obdržela. Zveřejněné dokumenty svým obsahem mají na VČS projít diskusí a případnými návrhy doplnit jejich obsah.

 

Jedním z dokumentů je případná úprava znění STANOV KSČM. Současné  stanovy svým obsahem a zněním jednotlivých článků splňovaly a ještě splňují potřeby pro celkovou činnost strany. Pokud by mělo dojít k některým úpravám, tak je nutné dodržet některé principy řízení strany, práva a povinnosti členů, řídící strukturu ZO, OV, KV a ÚV. Je nutné,  aby každý okresní výbor měl svého zástupce v nejvyšším orgánu tj. ÚV. Pokud upravíme složení ÚV, VV ÚV strany, tak nesmíme zapomínat, že je potřeba zajistit zastoupení jednotlivých OV a nikoho nediskriminovat. Dále je nutné vysvětlit členům jaké důvody  vedly ke změnám a úpravám stanov. Rozhodně nesouhlasíme, aby byl ČP upraven na částku 50 Kč měsíčně na člena. Současné znění placení ČP je dostačující a nemusí být upraveno.

Pokud někdo má potřebu dát větší částku ČP, tak mu v tom nikdo nebrání. Schůzování a počty ČS v  ZO je na rozhodnutí každé ZO. Je nutné vycházet ze stavu členské základny / stáří, nemoci, možnost získat místnost, nájmy apod./ Počty a platy funkcionářů jednotlivých OJ  je nutné stanovit a posoudit podle ekonomických možností OJ  a  samotné KSČM. Toto téma je nutné projednat v samostatném materiálu ,,Ekonomika  a  hospodaření  s financemi v KSČM,,. Dalším sjezdovým dokumentem je

 

Návrh aktualizace programu KSČM a návrh Krátkodobého programu KSČM, který má vycházet ze stavu současné společnosti a přístupu KSČM na řešení problémů. Oba materiály byly rozsáhle a podrobně zpracovány ÚV, projednány na Celostranické konferenci a po připomínkách doplněny. Tento aktualizovaný program strany má nahradit Kladenský program KSČM, který  většinově  splnil svoje poslání. KSČM se stabilizovala  po  stránce politické a ekonomické. Nastala větší  ideová a akční jednota a dobré volební výsledky byly dosaženy na všech úrovních. Bylo 42 poslanců, několik senátorů a poslanců v EP,  stovky starostů a místostarostů, tisíce zastupitelů na úrovni obcí a v krajských zastupitelstvech byly  stovky  zastupitelů včetně hejtmana.  V současnosti dochází k úbytku členů, snižují  se finanční příjmy za volby a poslance. Ztrácíme postavení  - zástupce v PS PČR, Senátu, EP,  krajích městech a obcích. Příčina je v tom, že  celkově  ubývá voličů KSČM,/ jak straníků tak sympatizantů/,  mladá a střední generace je ovlivněna antikomunismem a přiklání se k liberální politice a konzumnímu způsobu života. Ztráta vlastenectví, falšování historické pravdy a dějin,  podpora válek a násilí  v projektu  NATO, fašizace a nenávist vůči levici a komunistům.  Zpracovaný návrh Aktualizovaného programu KSČM navrhuje řešení a předkládá společnosti svůj pohled jak věci řešit. Je nutné najít  vhodný   způsob a jakou formou   budeme širokou společnost o obsahu  programu informovat. Nebude to jednoduché, protože všechny sdělovací  prostředky  jsou zaměřeny proti KSČM a levici.     

 

Dalšími závažnými dokumenty je řešení ekonomiky KSČM pro budoucí období. Z celkových údajů a prognóz na období let 2020 a více se ukazuje, že pokud se nepodaří navýšit poslance, senátory, krajské zastupitele a poslance EP, tak nejsme schopni financovat celou strukturu strany. Budou  chybět  peníze na mzdy, mandatorní výdaje a volební  propagaci. Navýšením příjmů z pronájmů prostor a výběru vysokých ČP se schodek rozpočtu strany  nepodaří vyrovnat.

Obsahem jednání VČS je vyhodnotit dosavadní práci ZO, zastupitelů KSČM v  obci a posoudit další  budoucí  činnost. Projednat kádrové návrhy  na  zastoupení ve vyšších stranických orgánech, navrhnout kandidáty do voleb krajského zastupitelstva 2020. OK současně vyhodnotí plnění volebního programu KSČM v kraji a posoudí práci našich krajských zastupitelů a ORZ. O průběhu a konání VČS budeme informovat v Majáku.

 

Několik myšlenek k současné situaci ve světě a České republice. Vyostřila se situace kolem útoku a poškození ropného zařízení Saudské Arábie společnosti Aramco. Podle sdělení povstalecké jemenské skupiny   Húsíů   bylo použito k útoku  několik dronů s výbušninami.  USA  okamžitě označilo za útočníka a viníka Irán, který povstalce podporuje. Podobná situace byla kolem útoku USA na Irák. Američané tvrdili, že Sadám vlastní zbraně hromadného ničení, kterými zaútočí na Izrael a spojence USA. Zahájil válku a následně se zjistilo, že USA  lhali a žádné zbraně hromadného ničení nenašli. Válka a devastace Iráku začala. Bohatá  země byla zničena, miliony uprchlíků a statisíce mrtvých. Válka zapříčinila vznik Islámského státu a následné dlouholeté boje. Co když je to podobné jako s Irákem.   Američané vystřelili z válečných lodí u Iránu několik raket a vše opět svádí na Irán. Pochybuji, že tisíce kilometrů drony uletěly  s raketami a následně je odpálily. Nikdo je neviděl, nikdo neví  z kterého  místa  byly vypuštěny. USA a NATO zná viníka v Iránu a  hurá válka může začít. Izrael bude opět po volbách skládat vládu a předhánět se v silných   slovech  o  anexi  území kolem západního břehu Jordánu. Anglie je pravděpodobně poslední měsíc členem EU a nemůže se stále domluvit  doma  i v EU, jakým způsobem odejde.

 

Na domácí scéně jsme se konečně dozvěděli, že státní zástupce po čtyřech letech zastavil trestní stíhání A. Babiše v kauze Čapí hnízdo. Podle informací státní zástupce J. Šaroch nezískal takové důkazy, které by opravňovaly  trestní stíhání  s podáním   obžaloby.  Vláda projednala a schválila rozpočet na rok 2020. Důchodci dostanou přidáno o 900 Kč a  zvýší  se  minimální  mzdy.  Prezident M. Zeman  byl v Srbsku na návštěvě  a  navrhl opět jednat o uznání nedemokratického a fašistického Kosova, kde vládnou váleční zločinci, kteří zabíjeli lidi a odebírali jim při  umírání  důležité orgány. Tyto prodávali a kupovali zbraně. USA  má zde  vojenskou  základnu a  NATO  vládu fašistů  podporuje.

Boje  s  kůrovcem a  suchem pokračují   jak bylo  sděleno. Poslanci  schválili celkově EET pro  všechny.

 

V sobotu dne  26. 10. 2019  dopoledne  se uskuteční celonárodní shromáždění vlastenců  a levicových   občanů  u  hrobu prezidenta E. Beneše  v Sezimově  Ústí. Akce  je pořádána  KČP společně s Vlasteneckým fórem. Nad  celou  vlasteneckou  akcí  převzal záštitu prezident ČR M. Zeman, který přislíbil pomoc.  Jedná  se  o protest proti  novým  aktivitám sudetských Němců a jejich požadavků, na zrušení  poválečných  Dekretů prezidenta E. Beneše.  Současně protestujeme  proti  navrácení  majetku  vlastizrádcům a kolaborantům, které dnešní soudy rozhodly  v některých případech.  KČP Znojmo uspořádá   na  uvedenou  akci  zájezd  autobusem, cena jízdného je 100 Kč  na osobu. Možnost přihlásit se na OV KSČM Znojmo, Sokolská 28.

 

OV KSČM ve Znojmě na svém zasedání dne 26. 9. 2019 projednal a schválil  návrh  rozpočtu OJ Znojmo na rok 2020. Rozpočet je vyrovnaný jak v příjmu tak vydání ve výši 607 500 Kč. Vzhledem k volbám 2020  je nutné v příštím roce  zahájit rozumné šetření  ve výdajových položkách OV. Společně musíme zajistit finance na volební fond a udržet  celkovou činnost OJ  v chodu.

             

                                       Smuteční  oznámení

Se smutkem oznamujeme, že naše řady opustili Vašíčková Anna, Mazánek Lubomír,  Fantal František.   Čest  jejich památce.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena