OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

  

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

       +420 734 430 372

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce www stránek:

webznojmo@volny.cz   

 

Předseda Okresního výboru:      

vm

  Vlašín Miroslav

 

 

 

poslanecké dny  

Doc.PhDr.Miroslav 

Grebeníček Csc.

každé pondělí  09,00 – 14,00 

(po domluvě)

Poslanecké dny se konají

v budově OV KSČM

Znojmo, Sokolská 28.

Telefon 515 224 501  

asistent poslance: Radomír Silber PhD.

-telefon 607 921 447

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

  Zástupný problém

  Levici je vlastní věcnost a kritické myšlení 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

letecký provoz on line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo KSČMMajáklistopad - prosinec 2019

listopad - prosinec 2019

• Vážené soudružky a soudruzi, vážení přátelé.

(1.12.2019)

Pomalu se opět  blíží  konec roku a většina  z nás bude bilancovat uplynulou dobu  - co se podařilo a co zůstane dluhem. KSČM v letošním roce  hodnotí  svoji práci na svých VČS, které skončí v měsíci listopadu. Okresní organizace KSČM na Znojemsku svoji politickou a volební aktivitu vyhodnotí na okresní konferenci 11. ledna 2020. Zvolení delegáti za jednotlivé ZO budou mít právo vystoupit a objektivně, někdy i kriticky svoji činnost hodnotit. V uplynulém období  se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev a EP. V obou volbách KSČM ztratila mandáty a stojí před ní nemalý úkol, jak opět u občanů - voličů získat důvěru. Je skutečností, že členů ubývá a stárnou, mladí lidé se do KSČM nehlásí, projevuje se celková menší akceschopnost. V roce 2020 nás čekají zásadní volby do krajských zastupitelstev a na Znojemsku i volby do Senátu.  OV KSČM ve Znojmě na svém jednání  projednal a doporučil na senátního kandidáta poslance a předsedu klubu poslanců KSČM ing. Pavla KOVÁČIKA. Jmenovaného na OK doporučíme ÚV KSČM ke schválení. Dalším úkolem bylo na VČS doporučit kandidáty pro volby do kraje. Z návrhů ZO vychází jména straníků i nestraníků, žen, mužů, vysokoškoláků, středoškoláků, osobností, které náš okres mají právo reprezentovat na KL. Okresní konference po projednání doporučí Jm KV KSČM, aby jmenované kandidáty zařadila na naši kandidátku a využila jejich schopností. Jedná se o Miloslavu  Zachovou, Martina Lichevníka, ing. Elišku Volnou, ing. Františka Šlapanského, Mgr. Pavla Macka, Barboru Fejfárkovou, Radomíra Hubatku, Táňu Kotrnetzovou, Pavla Balíka a Petra Jarglase.

 

Pro volební období 2020 až 2024 byl zpracován Volební program KSČM pro Jihomoravský kraj i jednotlivé okresní regiony. Tento program bude součástí jednání OK a KK, kde se může nadále dopracovávat. Na samotné volby na podzim 2020 bude všem kandidátům a voličům k dispozici.

 

 

Měsíc listopad  byl  bohatý na politické a společenské události. Připomínáme si hrůzné události,  které se odehrály  v roce 1939, kdy byl zabit student Jan Opletal a další stovky studentů pozavíraných  nacisty a popravených.  Připomenutím historické pravdy  v projevech účastníků a důstojným  položením  věnců a kytic  k pomníkům a místům, kde  vyvrcholil odpor lidu proti okupaci Československa fašistickým Německem. Právem byl opět vrácen  do kalendáře významný den - svátek Mezinárodního dne studentstva.   Proti tomu byl připraven ČT   šílený  a lživý  seriál  o událostech   17. listopadu 1989, kdy po demonstracích došlo ke kontrarevolučnímu  procesu v  politických a ekonomických změnách.  V současnosti uplynulo 30 let, které se negativně podepsaly na celé společnosti. Česká televize manipuluje s myšlením mladých občanů a neguje  historicky vše, co bylo  před rokem 1989. Schválně opomíjí budování nových závodů, JZD, škol, nemocnic, sportovišť, úspěchy v kultuře, vědě, strojírenství a zdravotnictví. Sportovní úspěchy na OH, MS. ME a dalších sportovních akcích. Všichni jsme hrdi na tyto úspěchy při budování  tehdejší společnosti.

 

 

Záměrně nehovoří a nepřipomíná negativní události po roce 1989. Vymyšlené zabití studenta Šmída, barbarské rozkrádání a tunelování majetku státu-lidu v malé a velké privatizaci. Likvidaci sociálních jistot a uvrhnutí víc jak poloviny národa do chudoby. Dnes máme  tisíce bezdomovců a proti tomu stovky miliardářů. Funguje podnikatelská mafie a soudní mafie, která v řadě případů vše kryje. ÚS nespravedlivě a mafiánsky rozhodl o zrušení zákona z placení daní u církevních finančních náhrad, přestože církev podvodným způsobem okradla stát o více jak 40 miliard Kč. Je to hanba justice a zejména   některých  ústavních  soudců. Neoprávněný   majetek  dostává  zpět církev a vlastizrádná šlechta, která zradila a spolupracovala s Hitlerem. Další majetek po Bílé hoře ukradla šlechtě, která byla popravena   nebo  vyhnána ze země   a  o  svoje  majetky  přišla.  Vražedná  krev  na  rukou  katolické  církve  a hamižné  šlechty soudům nevadí  a  nestydatě  jim vrací  majetky  zpět.      

 

Největší tragedií bylo zvolení za prezidenta ČR člověka alkoholika, bezcharakterního  vlastizrádného kreténa, kriminálníka a lháře Václava Havla. Tento amorální člověk, vlastizrádce, alkoholik společně s jeho kumpány zničili svým rozhodováním  vše, co předchozí generace našich spoluobčanů vybudovali. Jeho kumpáni a další  papaláši  degradovali  největší hodnoty socialismu -  demokracii, svobodu, mír,  sociální jistoty a lidskou důstojnost. Uvrhli naši zemi do chaosu, rozkrádání a tunelování, pošlapání lidských práv a svobod, zatažení do struktury války chtivého NATO. Dnešní hodnoty mladých lidí jsou odlišné než před rokem 1989.  Holdují drogám, nepracují a nechávají se živit, kradou a zabíjí, žijí konzumním životem apod. Nazýváme je  Havlovou mládeží. Je to celková   hanba dnešních mocných pravičáků-fašistů, ale i některých mladých, že během 30 let  vytvořili  nejtemnější a nejzločinější historické období po roce 1989. Měli by se nám všem slušným občanům,  tito darebáci  za svoje  zrůdné zločinecké  činy  omluvit.

Historie nekončí dnešním rokem a osobně věřím, že  zločiny ZRŮDNÉHO  kapitalismu nebudou promlčeny a dostane se jim spravedlivá odplata, zejména za životy desítek protestních sebevražd našich spoluobčanů. Boží mlýny melou pomalu,  spravedlivě,  ale jistě.

 

Závěrem bych chtěl vyslovit lepší a radostnější myšlenku.  S končícím rokem si všichni SLUŠNÍ LIDÉ, zejména komunisté,  vzájemně  přejí  hodně zdraví, lásky, štěstí, osobní  i pracovní  pohody a  hodně optimismu do dalšího roku.  Nenecháme si od nějakých bláznivých pravicových  a  nedemokratických primitivů znechutit život.                                               

autor: Miroslav Vlašín, předseda OV KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena