OV KSČM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51ˇ31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

 

Předseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ěj. 

INFO

 

 

Počasí ve Znojmě

bouřkové oblasti on line

 

 

 

 

Znojmo KSČMDneslistopad 2021

listopad 2021

Maják 2021

(5.12.2021)

Vážené  soudružky a soudruzi, přátelé. 

 

      Z  posledních  stranických událostí vyplývá, že jednodenní  mimořádný volební sjezd KSČM se uskutečnil v sobotu dne 23. 10. 2021 v Praze. Delegáti z celé republiky vpočtu 326  se sešli, aby se vyjádřili k současné situaci ve straně, zejména ke špatnému volebnímu výsledku do PS PČR 2021. KSČM nepřekročila 5%  a od roku 1989 nemá zastoupení poslanců v PS PČR. V důsledku dvou volebních proher v roce 2020- krajské volby  a  2021 poslanecké dalo celé vedení strany svoje funkce k dispozici. Na mimořádném sjezdu delegáti zvolili nové vedení. Do čela ÚV KSČM byli zvoleni: předsedkyně Kateřina Konečná, 1. místopředseda Petr Šimůnek, místopředsedkyně pro ekonomiku Marie Pěnčíková, místopředseda pro ideologii Leo Luzar, místopředseda pro mezinárodní vztahy Milan Krajča   Předseda ÚRK Jiří Horák a předseda ÚRoK Vladimír Chaloupka. Byli i zvoleni staronoví členové VV ÚV KSČM. Nové vedení zaslalo  členské základně  dopis  s  vyjádřením svých záměrů a priorit pro budoucnost strany /viz Maják/. Sjezd přijal i další dokument nazvaný Zachraňme společně komunistickou stranu. Důležitým cílem pro budoucnost je návrat  KSČM  do PS PČR, krajů a docílit dobré výsledky v komunálních volbách 2022.   

     Současně byla schválena POZ pro konání VČS v ZO KSČM, konání okresních a krajských konferencí před samotným XI. sjezdem KSČK v  květnu 2022. OV KSČM ve Znojmě zpracoval svoji POZ pro uvedená jednání a požádá ZO o vyjádření ke komunálním volbám. 

Je nutné sdělit členské základně i současnou těžkou finanční situaci pro KSČM. Volební prohra má hluboký dopad do příjmů ze strany dotací státu za výsledky voleb, zejména za  hlasy, mandáty poslanců a další příspěvky, které činily desítky milionů. Dnes je nemáme a musíme tím přizpůsobit na všech úrovních svoje ekonomické chování. 

      Vážené soudružky a soudruzi, OV strany ve Znojmě se na Vás obrací se žádostí, aby práce v ZO nadále pokračovala i přes vzniklé problémy. Je potřeba všechny případné akce – výdaje konzultovat s OV a předem zajistit finance. Bez zajištění pokrytí  nákladů z  případných sponzorských příspěvků nejsme schopni financovat   různé oslavy, volby a podobné akce. Rozpočty organizací jsou v deficitu. Jen zodpovědné a uvážlivé hospodaření umožní organizačním jednotkám  KSČM překonat současnou svízelnou situaci.  

     Soudružky a soudruzi, zahájením konání VČS v ZO strany jsme udělali první kroky k hodnocení naší práce za uplynulé období, které bylo stiženo pandemií  Covidem 19. Po skončení VČS do konce roku 2021 uskutečníme po dlouhé době opět okresní konferenci KSČM. Konference se bude konat dne 28. ledna 2022 od 09.00 hod. v prostorách restaurace Na Školce, ul. Pražská ve Znojmě. Delegáti zvolení ze ZO společně s funkcionáři projednají špatné výsledky  obou  voleb, práci okresní organizace, zvolí členy a funkcionáře okresního  výboru, člena ÚV a zástupce v KV. Musíme se připravit i na volby do obcí a měst na podzim roku 2022, které budou lakmusovým papírkem v průzkumu názoru veřejnosti na KSČM.  V důsledku konání krajské konference a následně květnového XI. sjezdu KSČM zvolíme podle klíče nové delegáty na obě akce. Pravděpodobně budeme muset na všech setkáních  dodržovat vládní opatření ohledně Covid 19. Udělejme všechno pro zdárné zvládnutí  konferencí a sjezdu.  

       Vážení přátelé, soudružky a soudruzi v důsledku nepjaté mezinárodní situace, ale  zejména nástupem nové pravicové nedemokratické fašistické vlády ODS, Lidovců, TOP 09, starostů a Pirátů hrozí celé  naší demokratické společnosti totalitní diktatura. Likvidace sociálních jistot, ztráta zaměstnání, pronásledování a šikanování levicových občanů, vlastenců,  zdražování potravin, energií, placení u lékaře a studií, zejména u nemajetných studentů. Přichází bída a utrpení, doba temna a pravicové totality v čele s darebákem a mafiánem  Fialou. KSČM  společně se slušnými  lidmi  se budou bránit a klást odpor zlu. 

     V těchto těžkých a složitých chvílích Vám OV KSČM ve Znojmě přeje hodně zdraví, štěstí a pohody v překonávání překážek, které nám budou vládnoucí mafií kladeny do života.  MV.                                                     

                                                       Informace: 

V sobotu dne 20. 11. 2021 se uskutečnilo v Hroznatíně  tradiční setkání občanů, vlastenců a členů KČP, SLS u příležitosti 126. výročí narození armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody. Slavnostní setkání bylo zahájeno přeletem bojového vrtulníku, hymnami SR a  ČR. Mezi přítomnými hosty byla i předsedkyně KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná, zástupci KČP, SLS, ČSBS, obce, kraje, primátorka Svidníku Marcela Ivančová a primátor Kroměříže Jaroslav Němec. Po položení věnců k pamětnímu kameni  L. Svobody se svými projevy vystoupili hosté: historička  Miroslava Poláková, Ludvík Engl, zástupce KČP, Václav Klusák,  Marcela Ivančová. Všechny projevy se nesly v duchu, že L. Svoboda byl výjimečný muž v dějinách.  Slavnostního setkání byli přítomni zástupci  ze Znojma v počtu 8 delegátů.                                                                                                            Vlašín Miroslav
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena