OV KSÈM Znojmo

Sokolská 2048/28

669 02 Znojmo

GPS: 48°51¡31.232" N,

            16°3´12.166 "E

 

Kontakty:

tel.: +420 515 224 501

fax: +420 515 244 716

e-mail: 

ov.znojmo@kscm.cz    

redakce: 

webznojmo@volny.cz   

 

Pøedseda Okresního výboru:

Mirek

   Vlašín Miroslav

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ìj. 

INFO

 Usnesení IX. sjezdu KSÈM

 

Poèasí ve Znojmì

bouøkové oblasti on line

Znojmo KSÈMFotorùzné

rùzné

Bøezina Ladislav, ZO KSÈM Horní Dunajovice èlen OV KSÈM Bøezina Ladislav, ZO KSÈM Horní Dunajovice èlen OV KSÈM
Barbora Fejfárková, ZO KSÈM Hostìradice, èlenka KV KSÈM a OV KSÈM Barbora Fejfárková, pøedsedkynì ZO KSÈM Hostìradice, èlenka KV KSÈM a OV KSÈM
ing.Ludvík Hekrle, MìV KSÈM Znojmo, místopøededa OV KSÈM ing.Ludvík Hekrle, MìV KSÈM Znojmo, místopøedseda OV KSÈM
Høíbková Anna, ZO KSÈM Božice (od prosince 2016) Høíbková Anna, ZO KSÈM Božice, èlenka OV KSÈM
Ladislav Kligl, ZO KSÈM Jevišovice, èlen OV KSÈM Ladislav Kligl, ZO KSÈM Jevišovice, èlen OV KSÈM
ing. Valerij Krejèí, ZO KSÈM Dyje, èlen OV KSÈM ing. Valerij Krejèí, ZO KSÈM Dyje, èlen OV KSÈM
Antonín Kubiš, ZO KSÈM Lesná, èlen OV KSÈM Antonín Kubiš, ZO KSÈM Lesná, èlen OV KSÈM
RSDr.Oldøich Kukla,ZO KSÈM Jevišovice, místopøedseda OV KSÈM RSDr.Oldøich Kukla, ZO KSÈM Jevišovice, místopøedseda OV KSÈM
RSDr. Pavel Macek, ZO KSÈM è.47, èlen OV KSÈM RSDr. Pavel Macek, ZO KSÈM è.47 Znojmo, èlen OV KSÈM
Mgr. Pavel Macek. ZO KSÈM è.47 Znojmo. Èlen  ÚV KSÈM a èlen OV KSÈM Mgr. Pavel Macek. ZO KSÈM è.11 Znojmo. Èlen ÚV KSÈM a èlen OV KSÈM
Karel Novák, ZO KSÈM è.46 Znojmo, èlen OV KSÈM Karel Novák, ZO KSÈM è.46 Znojmo, èlen OV KSÈM
Miroslav Ondøej, ZO KSÈM Hrabìtice, èlen OV KSÈM Miroslav Ondøej, ZO KSÈM Hrabìtice, èlen OV KSÈM
Jan Šedivý, pøedsedaZO KSÈM Hrušovany n/J, èlen OV KSÈM Jan Šedivý,pøededa ZO KSÈM Hrušovany n/J, èlen OV KSÈM
Miroslav Vlašín, MìV KSÈM Mor.Krumlov, èlem vedení KV KSÈM a pøedseda OV KSÈM Miroslav Vlašín, MìV KSÈM Mor.Krumlov, èlen vedení KV KSÈM a pøedseda OV KSÈM
Carvalho Almeida Lucie  ZO KSÈM Šatov, èlenka ORoK KSÈM Žampa Svatopluk ZO KSÈM èlen OVKSÈM
Doc. PhDr. Miroslav Grebeníèek, CSc. ZOKSÈM è,47 Znojmo, poslanec parlamenu ÈR Doc. PhDr. Miroslav Grebeníèek, CSc. ZOKSÈM è,47 Znojmo, poslanec parlamenu ÈR
František Schneider, ZO KSÈM Hostìradice, pøedseda Okresní rozhodèí komise KSÈM František Schneider, ZO KSÈM Hostìradice, èlen KRoK, pøedseda Okresní rozhodèí komise KSÈM
Petr Jaglarz, èlen ORoK KSÈM Petr Jaglarz, èlen ORoK KSÈM
Svatopluk Kúøil, ZO KSÈM Dyje, èlen ORoK KSÈM Svatopluk Kúøil, ZO KSÈM Dyje, èlen ORoK KSÈM
Jaroslav Kašákm ZO KSÈM è.47 Znojmo, pøedseda Okresní revizní komise KSÈM Jaroslav Kašák ZO KSÈM è.47 Znojmo, pøedseda Okresní revizní komise KSÈM
Táòa Kotrnetzová, ZO KSÈM  Šatov, èlenka OroK KSÈM Táòa Kotrnetzová,pøedsedkynì ZO KSÈM Šatov, èlenka ORK KSÈM
Jan Pokorný, ZO KSÈM è.11 Znojmo, èlen ORK KSÈM Jan Pokorný, ZO KSÈM è.11 Znojmo, èlen ORK KSÈM
Bronislav Pánek  ZO KSÈM è.11 èlen ORK Znojmo Bronislav Pánek ZO KSÈM è.11,èlen OKRK KSÈM
Jarka Štrausová, ZO KSÈM è.47 Znojmo, èlenka ORK KSÈM Jarka Štrausová, ZO KSÈM è.47 Znojmo, èlenka ORK KSÈM
© KSÈM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena